Суворовська селищна рада / Suvorov settlement council
Одеська область, Ізмаїльський район / Odesa region, Izmail district

Нормативні документи щодо організованого завершення 2023/2024 навчального року: огляд добірки

Дата: 08.05.2024 10:34
Кількість переглядів: 95

Закінчення навчального року – це час підбивати підсумки роботи, відзначати успіхи та визначати напрями, які потребують вдосконалення. І цей процес має велике значення, адже він дає старт для подальшого планування підвищення якості освітнього процесу і розвитку закладу освіти.

Базові нормативні документи

Тривалість навчального року

Відповідно до Постанови КМУ від 28.07.2023 №782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні» 2023/2024 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці військовим адміністраціям за участю засновників закладів загальної середньої освіти доручено забезпечити організацію початку навчального року.


Звільнення від ДПА та організаційні засади проведення вступної кампанії

Відповідно до Закону України від 08.11.2023 №3438-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року» здобувачі освіти, які завершують кожен рівень повної загальної середньої освіти, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Законом визначені навчальні предмети, з яких буде проводитись тестування  для вступу до закладів вищої освіти, а саме:

 • Українська мова, Математика, Історія України – обов'язково;
 • Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія, Українська література – один предмет на вибір. 

Конкурсний відбір на навчання до ЗВО буде здійснюватись за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022 - 2024 років.

Порядок проведення НМТ та участь у додаткових сесіях НМТ

Наказом МОН від 21.12.2023 №1547 затверджено Порядок проведення національного мультипредметного тестуНаказом МОН від 29.12.2023 № 1581 «Деякі питання проведення у 2024 році національного мультипредметного тесту» встановлено, що НМТ буде проведено у формі комп'ютерного тестування з 14 травня до 19 липня. Вступник виконуватиме сертифікаційну роботу в один день у два етапи:

 • перший етап (120 хвилин) - виконання завдань з української мови та математики;
 • другий етап (120 хвилин) - виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір.

Перерва між етапами становитиме 20 хвилин.

Забезпечення безперервності здобуття освіти учнів, які перебувають на небезпечних територіях України та за кордоном

Наказом МОН від 15.05.2023 №563 затверджено методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні. Цей документ допоможе освітянам організовано завершити навчальний рік та забезпечити право на доступне навчання учнів, які вимушено опинилися за межами України, дітей з неконтрольованих територій, територій населених пунктів на лінії зіткнення та деокупованих територій.  У наказі надано роз'яснення з таких питань:

 • забезпечення права на освіту учнів, які внаслідок війни вимушено знаходяться за кордоном, дітей з неконтрольованих територій, територій населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованих територій;
 • оцінювання результатів навчання учнів;
 • зарахування учнів до школи та переведення на наступний рік навчання;
 • отримання документів про здобуття освіти.

Навчання дітей, які одночасно здобувають освіту за кордоном і в закладі освіти України

Наказом МОН від 18.08.2023 № 1014 затверджено Типову освітню програму для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України. Ця Програма застосовується в класах (групах) дистанційного навчання для організації вивчення окремих предметів українських освітніх програм, які не вивчаються у закордонних школах. Зокрема Типова освітня програма містить вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми, загальний обсяг та рекомендоване навчальне навантаження (в годинах) та опис інструментарію оцінювання. Згідно з цим документом семестрове оцінювання, залежно від ситуації, можна проводити за результатами: 

 • тематичного оцінювання; 
 • поточного оцінювання, отриманого учнями під час дистанційного навчання; 
 • підсумкового оцінювання у вигляді письмової контрольної роботи, тестування, заповнення google-форм, усної співбесіди тощо з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв'язку.

Індивідуальна форма здобуття освіти

Порядок організації здобуття повної загальної середньої освіти за індивідуальною формою регламентується Положенням, затвердженим наказом МОН від 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160). Згідно з ним переведення учнів (крім педагогічного патронажу) може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання результатів навчання учнів. Для учнів, які навчаються (навчались) за кордоном, проживають (проживали) на тимчасово окупованій чи неконтрольованій території України зарахування (переведення) на екстернат здійснюється протягом усього календарного року. За результатами річного оцінювання та/або ДПА учнів педагогічна рада може прийняти одне з таких рішень:

 • про продовження здобуття освіти за індивідуальною формою - якщо встановлені результати навчання здобувача освіти не нижче середнього рівня;
 • про переведення здобувача освіти на інституційну форму здобуття освіти - якщо встановлено початковий рівень результатів навчання або непроходження учнем річного оцінювання без поважних причин з одного або декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів). Але цей пункт не застосовується до зшколярів, які з поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, перебування за кордоном, на неконтрольованій чи окупованій території) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти.

Результати оцінювання зазначаються у свідоцтві досягнень, видача документів про освіту встановленого зразка, у тому числі з відзнакою, здійснюється відповідно до законодавства.

Підсумкове оцінювання, заповнення Класного журналу та Свідоцтва навчальних досягнень учнів початкової школи

Наказом МОН від 13.07.2021 №813 затверджено методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Цим документом окреслено базові підходи до процесу отримання даних про стан сформованості результатів навчання учнів, надано примірні зразки сторінок класного журнали та Свідоцтва досягнень і представлена орієнтовна рамка оцінювання результатів навчання.

Оформлення Свідоцтва досягнень учнів 5-6 класів НУШ

Заповнення Свідоцтва досягнень учнів 5-6 класів НУШ здійснюється відповідно до наказу МОН від 01.04.2022 № 289. Цей документ відображає результати навчальних досягнень школярів з усіх навчальних предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою школи, сформованість наскрізних умінь школярів, визначених Держстандартом. 

Зарахування учнів до 1-х класів

Відповідно до ст.12 Закону України «Про освіту» здобуття початкової  освіти розпочинається, як правило, дітьми з шести років, тож діти, яким на 1 вересня виповнилося 7 років, мають обов'язково приступити до навчання цього ж навчального року (крім осіб з особливими освітніми потребами, які можуть вступати до 1-го класу з іншого віку).

В умовах воєнного стану зарахування дітей до першого класу здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освітинаказу МОН від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» та з урахуванням рекомендацій Міністерства (лист від 16.04.2022 №1/4202-22).

Слід зазначити, що відповідно до ст.9 Закону України «Про повну загальну середню освіту» зарахування дітей до 1-го класу шкіл комунальної форми власності (крім закладів спеціалізованої освіти) на конкурсних засадах заборонено. Батьки мають право подавати документи для зарахування дитини до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості).

Зарахування учнів до наступного класу

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджено наказом  МОН від 16.04.2018 № 367. Зокрема цей документ містить вимоги щодо зарахування учнів:

 • до 5 класу закладу освіти І-ІІ або І-ІІІ ступенів;
 • до 6-9 класів гімназії;
 • до ліцею.

Також наказ містить алгоритм проведення конкурсу, порядок переведення учнів між закладами освіти та умови для відрахування школярів зі школи.

Переведення учнів до наступного класу 

Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу затверджено наказом МОН від 14.07.2015 №762 (у редакції наказів МОН від 08.05.2019 № 621, від 01.03.2021 № 268). Зокрема у цьому документі визначено особливості переведення учнів, які не мають результатів річного оцінювання або здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні певних навчальних предметів.

Переведення учнів із ООП, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, на наступний рівень навчання

Згідно зі змінами до Положення про інклюзивно-ресурсний центр для учнів, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, під час переходу між рівнями освіти строк дії висновку продовжується на період воєнного стану. Повторна комплексна оцінка має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після його припинення та повернення учня на територію, підконтрольну України. 

Потреба у продовженні строків навчання учнів із ООП

Відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2003 № 585 (зі змінами) тривалість здобуття повної загальної середньої освіти особами з ООП, які навчаються в інклюзивних класах, може бути продовжена на один рік на рівні початкової освіти та/або на один рік на рівні базової середньої освіти. Потреба щодо продовження тривалості навчання визначається Командою супроводу не пізніше, ніж за півроку до завершення навчання, що фіксується у протоколі засідання, та є підставою звернення до ІРЦ для повторної комплексної оцінки розвитку дитини. Згідно з відповідним висновком і заяви одного з законних представників дитини, педагогічна рада приймає рішення щодо продовження тривалості навчання, яке вводиться в дію наказом керівника закладу освіти.

Видача документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту

Видача та облік документів про освіту, в тому числі з відзнакою, здійснюється згідно з наказом МОН від 10.12.2003 №811. Інформацію на замовлення документів про освіту випускникам можуть подавати як заклади освіти, в яких вони вчились раніше, так і заклади, де діти навчаються зараз. 

Нагородження учнів

Механізми нагородження учнів за досягнення у навчанні визначено такими документами:

Подолання освітніх втрат

В Інструктивно-методичних рекомендаціях щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році надано роз'яснення щодо організації окремих аспектів організації освітнього процесу в школі. У цьому документі МОН рекомендує після завершення семестру та навчального року і в період літніх канікул проводити компенсаторні заняття як для класу, так і для окремої групи школярів однієї паралелі. Такі заняття мають організовуватися за добровільною згодою усіх учасників освітнього процесу та орієнтовані перш за все на школярів, які бажають підвищити результати своїх навчальних досягнень.

 

Джерело: На урок

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь