Суворовська селищна рада / Suvorov settlement council
Одеська область, Ізмаїльський район / Odesa region, Izmail district

Розвиток системи освіти Суворовської селищної ТГ

Дата: 28.06.2022 15:43
Кількість переглядів: 745

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики.

В Суворовській селищній територіальній громаді планомірно проводяться заходи, спрямовані на послідовне реформування освіти, підвищення її якості та конкурентоздатності відповідно до сучасних суспільно-економічних процесів.

Основними завданнями розвитку системи освіти Суворовської селищної ради на 2022/2024 роки є охоплення навчанням і вихованням усіх дітей громади, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвитку матеріально-технічної бази закладів.

Мережа освітніх закладів функціонує в різних соціально-економічних і демографічних умовах. Основні питання, що негативно впливають на якість освіти:

- малокомплектність класів у сільській місцевості, неможливість забезпечення вибору учнями профільності навчання, вимушена організація індивідуального навчання;

- соціальні проблеми сільської школи (значне зменшення кількості учнів, недовантаженість фахівців) не сприяють залученню до роботи в них молодих педагогів. Натомість щороку все гострішим стає питання «старіння» педагогічних кадрів.

Одним із шляхів вирішення зазначених питань є створення оптимальної мережі закладів освіти громади, що має вирішити важливі соціально-освітні завдання: підвищення якості освіти й економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, покращення доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання, ефективне використання матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Цей процес має враховувати передусім демографічну ситуацію, прогнозування контингенту учнів, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів закладів освіти і форм організації освітнього процесу.

Питання оптимізації залишається актуальним для галузі освіти протягом останніх років, оскільки щорічний аналіз мережі закладів освіти змушує шукати раціональні форми функціонування і розвитку як дошкільної, так і загальної середньої освіти для задоволення освітніх потреб населення.

Станом на 1.01.2022 року в громаді функціонує 6 закладів дошкільної освіти (418 місць), в яких діє 11 груп, відвідує 211 вихованців віком від 2 до 6(7) років та 42 дитини, які охоплені соціально-педагогічним патронатом. Відсоток дітей віком від 2 до 6 років, охоплених дошкільною освітою (всіма її формами), становить 100%.

Залишається відкритим питання наповнюваності частини дитячих садків у зв’язку з демографічною ситуацією (Суворовський ЗДО (ясла садок) «Колосок» - 111 виховаців, Кирничанський ЗДО (ясла-садок) «Журавлик» – 45 вих., Приозерненський ЗДО (ясла-садок) «Пролісок» – 12 вих., Старотроянівський ЗДО (ясла-садок) «Пролісок» - 16 вих., Острівненський ЗДО (ясла-садок) «Теремок» - 15 вих., Новопокровський ЗДО (ясла-садок) «Вишенька» - 12 вих.).

На сьогодні важливим є питання створення у закладах дошкільної освіти умов для отримання дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, а саме відкриття інклюзивних груп, введення посад асистента вихователя, організація освітнього простору. На даний час в закладах дошкільної освіти громади не виховуються діти з особливими освітніми потребами.

На даний час у громаді функціонує 6 закладів загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 844 учні. Середня наповнюваність класів учнями знизилась і становить 13,7 учнів (з них найвища у Суворовському ЗЗСО - 32,3, найнижча – 4,8 в Острівненському ЗЗСО).

Прогнозована перспективна кількість учнівського контингенту в ЗЗСО окремих населених пунктів громади.на найближчий період залишається невтішною.

Значною проблемою є постійне зменшення кількості учнів. Відповідним чином збільшується кількість закладів загальної середньої освіти, у яких кількість учнів не перевищує 80 осіб (Старотроянівський ЗЗСО, Новопокровський ЗЗСО.). В Острівненському ЗЗСО показник кількості учнів та класів, на жаль, не відповідає статусу школи (ступеню школи): 6 класів (31 учень).

Збільшується кількість класів, у яких учнів менше 5 і де доводиться організовувати педагогічний патронаж, індивідуальне навчання. На жаль, в окремих ЗЗСО відсутні деякі класи взагалі (згідно Закону України «Про освіту» клас формується з 5 учнів).

Наприклад, Острівненський ЗЗСО:

1 клас – 0

2 клас – 5 учнів

3 клас – 7 учнів

4 клас – 7 учнів

5 клас – 0

6 клас – 6 учнів

7 клас - 0

8 клас - 1учень

9 клас – 5 учнів

Відтак, з року у рік зростає середня вартість утримання одного учня. Такі затрати не забезпечують якість освіти, а спрямовуються на утримання приміщення, оплату праці та комунальних платежів.

Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів у більшості класів, де організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

Вищенаведені дані характеризують динаміку змін у мережі сільських шкіл як тривожну і таку, що все більше втрачає здатність забезпечувати високу якість загальної середньої освіти на селі.

Типовими є такі проблеми сільської школи, як застаріла матеріально-технічна база, недостатнє навчально-методичне забезпечення.

Сучасними вимогами є потреба в інклюзивному навчанні. Станом на 01.01.2022 року – навчаються 9 учнів з особливими освітніми потребами в Суворовському закладі загальної середньої освіти, освітній процес забезпечується в 6 класах 12 асистентами учителя (у закладі наявна обладнана за усіма вимогами ресурсна кімната). Перш за все у закладах освіти громади необхідно створити освітнє середовище, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Важливим інноваційним кроком у сфері освіти є профільне навчання у старшій школі. У школах відсутні класи з поглибленим вивченням окремих предметів. В умовах невеликих малокомплектних закладів надзвичайно складно забезпечити якісне профільне навчання.

Підвезення до закладів освіти у 2021-2022 н.р. здійснювалось 1 шкільним автобусом, який підвозив дітей до Старотроянівського ЗЗСО (на наступний навчальний рік учні даного закладу підвезення не потребують). В планах закупівля додаткового автобуса.

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №998-р, освіта України розпочала широку освітню реформу.

28 вересня 2017 року набув чинності Закон України «Про освіту», згідно з яким було відведено 5 років на переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом. З 20 березня 2020 року набув чинності профільний Закон України «Про повну загальну середню освіту». Ст.35 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» передбачає зміну типу закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти повної загальної середньої освіти на певному рівні:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Отже, потрібно привести у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» установчі документи закладів освіти відповідно до типу. Зробити це можна шляхом перепрофілювання (зміни типів), найменувань закладів освіти. Таким чином, в територіальних громадах не може бути жодних закладів зі ступенями. Лише початкові школи, гімназії і ліцеї.

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст.32, абзац другий частини другої "Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після обговорення проекту відповідного рішення засновника».

21 червня 2022 року відбулось засідання робочої групи з вивчення питання оптимізації мережі закладів освіти Суворовської селищної ради, до складу якої увійшли: заступник селищного голови, старости населених пунктів громади, директори закладів освіти Суворовської селищної ради, голова Суворовської селищної організації Профспілки працівників освіти, працівники відділу освіти, молоді, спорту та культури, начальник фінансового відділу та депутати Суворовської селищної ради.

Під час засідання обговорювалось планування оптимізації мережі закладів освіти громади, було проаналізовано демографічну ситуацію в громаді і в окремих населених пунктах, стан економіки громади, освітніх ресурсів, географічне розташування закладів освіти, контингент учнів (вихованців) за класами (групами) в розрізі кожного закладу загальної середньої (дошкільної) освіти, освітні потреби населення.

 

Населений пункт

громади

Кількість

учнів у ЗЗСО

станом на 01.01.2022

Кількість

вихованців у ЗДО

станом на 01.01.2022

смт Суворове

388

111

с. Кирнички

155

45

с. Острівне

31

15

с. Старі Трояни

78

16

с. Приозерне

119

12

с. Нова Покровка

73

12

Всього 6

844

211

            План модернізації та оптимізації мережі закладів освіти Суворовської селищної ради на 2022-2024 роки було розроблено згідно чинного законодавства та схвалено усіма членами робочої групи. При розробці Плану модернізації та оптимізації мережі члени робочої групи виходили з розрахунків, які чітко демонструють, що малокомплектні школи громади, де низька народжуваність, наявні проблеми з інфраструктурою, не мають значної перспективи розвитку.

Впровадження Плану дасть можливість забезпечити належну якість освіти, доступність освітніх послуг, підвищити ефективність використання освітніх ресурсів.

Крім того, 11 жовтня 2021 р. постановою Кабінету Міністрів України від  № 1062 було затверджено «Положення про ліцей», згідно з яким для забезпечення доступності, у тому числі територіальної, повної загальної середньої освіти та у випадку необхідності, обумовленої особливостями формування та утримання мережі закладів освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, ліцей згідно з рішенням його засновника (засновників) може забезпечувати здобуття початкової освіти, базової середньої освіти. Відповідно до цього було й проведено обговорення членами робочої групи змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Положення про ліцей».

Під час засідання прийнято рішення щодо перепрофілювання закладів освіти (зміни типу), враховуючи середню наповнюваність класів, демографічну ситуацію.

Перед освітою громади наразі стоять серйозні виклики і відповідальні рішення, знання законів і їх виконання.

Відділ освіти, молоді, спорту та культури Суворовської селищної ради


Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь