Суворовська селищна рада / Suvorov settlement council
Одеська область, Ізмаїльський район / Odesa region, Izmail district

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (ДДП) «Схема санітарного очищення населених пунктів Суворовської селищної територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

Дата: 31.05.2023 08:50
Кількість переглядів: 104

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні      цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Суворовської селищної територіальної громади здійснюється на виконання вимог п.5 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.15 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.(б) ст.21 Закону України «Про відходи» та рішення Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області від 17.02.2023 №27 «Про розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Суворовської селищної територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області».

Склад та зміст схеми санітарного очищення визначається ДБН Б.2.2- 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» пунктом 3.1 якого передбачається «у схемі треба передбачати використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я людини».

Метою схеми санітарного очищення є впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населеного пункту, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення.

Основними завданнями схеми санітарного очищення населених пунктів Суворовської селищної територіальної громади є визначення:

 • черговості здійснення заходів із санітарного очищення;
 • обсягів робіт із санітарного очищення;
 • систем і методів поводження з побутовими відходами;
 • необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю для здійснення робіт із прибирання об’єктів благоустрою;
 • доцільності проєктування, будівництва, реконструкції, розширення об’єктів поводження з побутовими відходами, їх основних параметрів і місць розміщення;
 • обсягів фінансування заходів, передбачених схемою.

У схемі передбачатиметься використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я мешканців територіальної громади.

Досягнення мети схеми санітарного очищення територіальної громади має стати важливою умовою для забезпечення комплексного підходу для розв’язання проблем санітарного очищення територіальної громади.

        Зв'язок ДДП з ДДП на місцевому рівні:

 • «Генеральний план населеного пункту Кирнички Ізмаїльського району (затверджений 1989 рік)»;
 • «Генеральний план населеного пункту Старі Трояни  Ізмаїльського району (затверджений-1989 рік)»;
 • «Генеральний план населеного пункту Нова Покровка Ізмаїльського району (затверджений-1968 рік)»;
 • «Генеральний план поєднаний з планом зонування території зі зміною меж смт Суворове Ізмаїльського району Одеської області» (затверджений -2019р.).

Зв'язок ДДП з ДДП на регіональному рівні:

При розроблені Схеми санітарного очищення враховуються стратегії і плани загальнонаціонального і місцевого розвитку:

Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII;

Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2023 рік   затверджена рішенням Одеської обласної військової адміністрації від 16 лютого 2023 року 112/А-2023 зі змінами, затвердженими рішенням Одеської обласної військової адміністрації  від 02 березня 2023 року 158/А-2023;;

Програма поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області на 2018-2022 роки, затверджена проект рішенням Одеської обласної ради;

Схема планування території Ізмаїльського району Одеської області (розробник – ТОВ «Авіаційний розрахунковий центр»);

Схема планування території Одеської області (розробник - проєктний інститут ДП УДНДІП “Діпромісто”). 

Зв'язок ДДП з ДДП на державному рівні:

Національний план управління відходами до 2030 року від 20 лютого 2019 р. № 117-р; Національна стратегія поводження з відходами від 08 листопада 2017 р. № 820-р; Рамкова Директива про відходи Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19.11.2008 р.; Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. «Про захоронення відходів»; Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. «Про упаковку та відходи упаковки»; Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»; Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори»; Директива Європейського парламенту та Ради 2003/35/ЄС від 26.05.2003 року про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя; Директива 2000/53/ЕС Європейського парламенту та Ради від 18 вересня 2000 про зняті з експлуатації транспортні засоби; Директива 2011/65/EU Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні; Директива Ради 86/278/ ЄЕС від 12 червня 1986 року про охорону навколишнього середовища і, зокрема, ґрунту, коли осад стічних вод використовується у сільському господарстві; Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»; Постанова головного державного санітарного лікаря України № 28 від 01.07.1999 «Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; Постанова Міністерства охорони здоров'я України № 37 від 01.12.1999 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; Постанова головного державного санітарного лікаря України № 45 від 01.12.1999 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»; Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 30 від 23.02.2000 «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць»; Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 476 від 18.12.2002 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів»; Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 54 від 02.02.2005 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»; Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 145 від 17.03.2011 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»; Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 952 від 18.05.2018 «Про затвердження Змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»; Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 2675 від 24.12.2019 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400»; Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.08.2021 № 1715 «Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони».

 1. Те, якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності.

Така планована діяльність підлягає у оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності відповідно до заходів Схеми санітарного очищення територіальної громади буде здійснюватися згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході проведення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Схеми санітарного очищення територіальної громади», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

ґрунти;

атмосферне повітря; водні ресурси;

стан фауни, флори, біорізноманіття; кліматичні фактори;

безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Схема санітарного очищення територіальної громади передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час проведення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми санітарного очищення територіальної громади на території рекреаційних зон та території та об'єкти природно-заповідного фонду територіальної громади;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Для досягнення мети Схеми санітарного очищення територіальної громади необхідно комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань:

 • впровадження системи поводження з відходами яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливого використання вторинної сировини в складі відходів,
 • організація системи прибирання території територіальної громади яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля,
 • здійснення контролю за дотриманням нормативних вимог щодо санітарного очищення території;
 • залучення громадськості до свідомого поводження з побутовими відходами через інформування та освіту населення.

Найсприятливішим варіантом буде розроблення та затвердження Схеми санітарного очищення територіальної громади.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - якщо сценарій не складається і не затверджується ДДП, цей сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

Переваги альтернативи: Економія коштів бюджету громади.

Недоліки альтернативи: Недостатні можливості працевлаштування; Відсутність надходжень до бюджету громади; відсутність можливості реалізації завдань Програм територіальної громади,
району,області; забруднення оточуючого середовища; неефективне використання територіальних ресурсів.

Альтернатива 2:

Переоснащення усіх існуючих сміттєзвалищ у полігони твердих побутових відходів. Переваги альтернативи: Створення нових робочих місць.

Недоліки альтернативи: Втрата земель сільськогосподарського призначення, внаслідок неефективного використання земельних ресурсів; мінімізація можливості реалізації завдань Програм територіальної громади, району, області; зменшення надходжень у громаду, внаслідок збільшення транспортних витрат.

Альтернатива 3:

Зменшення кількості об’єктів твердих побутових відходів, а саме: переоснащення сміттєзвалищ та полігонів, що порушують санітарні норми, у сміттєперевантажувальні станції.

Переваги альтернативи: Мінімізація втрат земель сільськогосподарського призначення за рахунок зменшення відсотка забудови територій, що зайнята об’єктами поводження з відходами; можливості для збільшення кількості робочих місць; реалізація заходів з роздільного збору твердих побутових відходів на території громади; мінімізіція можливих забруднень ґрунту та водних ресурсів; підвищення екологічної свідомості громадян у сфері поводження з відходами.

Обґрунтування обраної альтернативи: Рекомендується обрати альтернативу 3, оскільки вона сприяє: 1)залученню інвестицій та збільшенню надходжень до бюджету громади; 2)зменшенню впливу на довкілля та здоров’я населення, зокрема: мінімізації втрат земель сільськогосподарського призначення; мінімізації втрат озеленених зон; зменшенню застосування повторного використання сировини; 3)зниженню ризику негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє середовище на ранніх стадіях, вносячи покращення у практику поводження з відходами; 4)зниженню ризику загрози здоров’ю людей та безпеки навколишнього середовища від розповсюдження та/або з’явлення стихійних звалищ відходів.

               Обрана альтернатива реалізує цілі та завдання:

1) Проекту рішення «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області на 2018-2022 роки», зокрема заходу з розроблення, коригування та впровадження схем санітарного очищення всіх населених пунктів і територій області; удосконалення існуючої системи поводження з ТПВ; ліквідації несанкціонованих звалищ.

2) Програми «Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», зокрема покращення стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення; зменшення кількості об’єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам законодавства, вивільненню земель після закриття полігонів і звалищ; стимулювання суб’єктів господарювання до провадження виробничої діяльності до використання безвідходних та екологічно безпечних технологій.

3) Містобудівної документації «Схема планування території Одеської області», Том ІV Пропозиції по реалізації рішень схеми планування території, зокрема необхідна розробка регіональних схем санітарної очистки із опрацюванням варіантів дальнього транспортування, використання великовантажного транспорту будівництва сміттєперевантажувальних станцій, що повинні розташовуватись в промислових зонах з урахуванням СЗЗ – 100 м в кожному адміністративному районі та містах обласного підпорядкування.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію та дослідження:

 • регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2021 році та інші доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП;
 • лабораторні дослідження стану довкілля (санітарно-хімічні та бактеріологічні питної води,  інструментальні (рівні шуму та вібрації), середніх концентрацій забруднюючих речовин (завислі речовини, формальдегід, діоксид азоту);
 •  дані моніторингу стану довкілля проводити щороку;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);
 • повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку території, що розглядається, та підвищення якості  життя населення.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи з запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні у експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Цим законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог, зокрема:

а) раціонального i економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
6) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
г) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення, визначені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», зокрема у відповідності до вимог статті 24 щодо відвернення i зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення будуть розглядатися відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шкідливого впливу до рівнів, установлених санітарними нормами.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

- громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до схеми документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються;

- оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання зауважень і пропозицій не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством, громадських слухань, будь-яких інших форм публічного громадського обговорення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

- за результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, надані відповідно до цієї статті (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Суворовська селищна рада Ізмаїльського району Одеської області

Код ЄДРПОУ: 04379166

Адреса: 67430, Україна, Одеська область, Ізмаїльський район, смт. Суворове, вул. Пушкіна, буд 47

тел.: (04841) 44-1--31, e-mail: suvpossovet@gmail.com

Відповідальний: Мінов Віктор Васильович  – начальник відділу земельних ресурсів, містобудування, архітектури та ЖКГ Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області.

Пропозиції та зауваження від громадськості приймаються з 31.05.2023 року до 09.06.2023 року (включно до 24.00 години).

 


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь